Nasz profil na Facebook.com - polub nas

Działania podjęte przez koncern Volkswagen zmniejszyły negatywne skutki pandemii Covid-19 w pierwszym półroczu 2020 roku

Meganews

Na działalność koncernu Volkswagen i należących do niego marek w pierwszym półroczu 2020 roku znaczny wpływ miała pandemia Covid-19. Podjęte w porę środki przeciwdziałające jej skutkom, służące zmniejszeniu kosztów i zapewnieniu płynności przyniosły efekty. Dzięki ścisłemu dopasowaniu produkcji do popytu skutecznie zarządzano zapasami, co pozwoliło na znaczne odciążenie kapitału obrotowego

  • zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi zmniejszył się do -0,8 (10,0) miliarda euro
  • przychód ze sprzedaży koncernu zmniejszył się o 23,2 procent do 96,1 miliarda euro
  • dostawy dla klientów wyniosły 3,9 (5,4) miliona samochodów i były o 27,4 procent niższe rok do roku, procentowy spadek dostaw w porównaniu z tymi samymi miesiącami poprzedniego roku maleje nieprzerwanie od maja
  • płynność netto w dziale samochodów wzrosła w stosunku do pierwszego kwartału o 0,9 miliarda euro do 18,7 miliardów euro
  • wynik finansowy przed opodatkowaniem wyniósł -1,4 (9,6) miliarda euro
  • walne zgromadzenie odbędzie się 30 września 2020 roku

W sumie płynność netto w dziale samochodów udało się zwiększyć w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku – m.in. poprzez emisję obligacji hybrydowych w wysokości 3,0 miliardów euro – o 0,9 miliarda euro do 18,7 miliarda euro. W porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku dostawy dla klientów zmniejszyły się o 27,4 procent do 3,9 (5,4) miliona samochodów. Na skutek tego przychody ze sprzedaży zmalały o 23,2 procent do 96,1 (125,2) miliarda euro. Zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi wyniósł -0,8 (10,0) miliarda euro. Głównym powodem był spadek sprzedaży na skutek mocnego zmniejszenia się popytu. Wynik pozostałej działalności operacyjnej, do której nie jest stosowana rachunkowość zabezpieczeń (w szczególności – zabezpieczeń towarowych) i której nie dotyczy ryzyko kursowe w wysokości -0,9 miliarda euro, jest w praktyce kompensowany przez zysk w wysokości 0,8 miliarda euro z tytułu wkładu AID (Autonomous Intelligent Driving) w spółkę joint venture z firmą Ford. Zdarzenia nadzwyczajne związane ze sprawą silników Diesla obciążyły zysk operacyjny kwotą -0,7 (-1,0) miliarda euro. Wynik finansowy przed opodatkowaniem zmniejszył się do -1,4 (9,6) miliarda euro.

Frank Witter, Członek Zarządu Koncernu ds. Finansów i IT, powiedział: „Pierwsze półrocze 2020 roku z powodu pandemii Covid-19 okazało się jednym z najtrudniejszych w historii przedsiębiorstwa. Zdrowie naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych miało i ma największe znaczenie. Opracowując 100-punktowy plan dotyczący maksymalnej ochrony zdrowia stworzyliśmy najlepsze możliwe warunki do bezpiecznej pracy. Jednocześnie wdrożyliśmy w porę szerokie działania mające na celu zmniejszenie kosztów i zachowanie płynności. Dzięki temu udało nam się w pewnym stopniu ograniczyć wpływ pandemii na działalność koncernu. Dzięki wspaniałej pracy całej załogi krok po kroku wychodzimy z trudnej sytuacji i jak dotąd stabilnie przechodzimy przez ten bezprecedensowy kryzys. Dzięki pozytywnym trendom w naszej działalności w ostatnich tygodniach i dzięki wprowadzeniu licznych atrakcyjnych modeli na drugie półrocze patrzymy z ostrożnym optymizmem”.

Miesięczny procentowy spadek dostaw do klientów w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku zmniejsza się od maja

Do końca czerwca koncern Volkswagen odnotował duży spadek dostaw swoich produktów do klientów – w porównaniu z poprzednim rokiem wyniósł on 27,4 procent, dostawy wyniosły 3,9 (5,4) miliona samochodów. Na osłabionym pandemią globalnym rynku koncern mimo to zwiększył swój udział w światowym rynku samochodów osobowych. W kwietniu dostawy były jeszcze o 45 procent mniejsze niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku, potem ten spadek stale się zmniejszał do 18 procent w czerwcu. Powodem była poprawa sytuacji w Europie Zachodniej – na macierzystym rynku koncernu. Tu dostawy w maju były jeszcze o 57 procent mniejsze niż przed rokiem, w czerwcu było to już 30 procent. W lipcu sytuacja na światowych rynkach ulegała dalszej poprawie, dlatego koncern spodziewa się, że dostawy do klientów w tym miesiącu będą niższe od ubiegłorocznych o mniej niż 10 procent. W drugiej połowie roku jest spodziewana dalsza poprawa sytuacji rynkowej.

Płynność netto w dziale samochodów większa niż w pierwszym kwartale

Płynność netto w dziale samochodów zwiększyła się z 17,8 miliarda euro na koniec marca bieżącego roku do 18,7 miliarda euro na koniec czerwca. Oprócz szeroko zakrojonych działań mających zapewnić płynność, do poprawy w tej dziedzinie przyczynił się sukces obligacji hybrydowych w wysokości 3,0 miliardów euro. Przepływ gotówki netto w dziale samochodów wyniósł -4,8 miliarda euro i był znacznie niższy niż w poprzednim roku, gdy wynosił 5,6 miliarda euro. Koszty badań i rozwoju zamknęły się w pierwszym półroczu kwotą 6,7 (7,0) miliarda euro i były niższe o 4,8 procent w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku. Mimo to udział kosztów badań i rozwoju zwiększył się do 8,7 (6,6) procent, co zostało spowodowane zmniejszeniem się przychodów ze sprzedaży. Nakłady inwestycyjne w dziale samochodów znacznie się zmniejszyły – o 20,6 procent do 4,1 (5,2) miliarda euro. Jednak z powodu spadku przychodu ze sprzedaży spowodowanego pandemią, stosunek nakładów inwestycyjnych do przychodu ze sprzedaży wzrósł do 5,4 (4,9) procent.

Spodziewany pozytywny zysk operacyjny w całym bieżącym roku

Koncern Volkswagen spodziewa się, że z powodu skutków pandemii Covid-19 dostawy dla klientów w 2020 roku będą dużo niższe niż w roku poprzednim. Duże wyzwania wynikają także ze wzrostu konkurencji, niepewnej sytuacji na rynkach surowcowych i dewizowych, a także z ostrzejszych wymagań w dziedzinie emisji spalin. Z powodu pandemii przychód ze sprzedaży koncernu Volkswagen będzie w 2020 roku prawdopodobnie znacznie niższy niż rok wcześniej. W sumie koncern spodziewa się, że w porównaniu z poprzednim rokiem zysk operacyjny będzie znacznie mniejszy, ale jednak pozytywny (przed i włącznie ze zdarzeniami specjalnymi).

Wysokość nakładów na badania, rozwój i na inwestycje będzie znacznie mniejsza niż w 2019 roku. Udział nakładów na badania i rozwój oraz na inwestycje w dziale samochodów okaże się wyższy od ubiegłorocznego z powodu dużo niższych przychodów ze sprzedaży w 2020 roku, wynikających z mniejszego popytu. Przewiduje się, że na skutek niższego popytu, dalszych wypłat będących rezultatem kryzysu związanego z sprawą silników Diesla oraz z powodu zmniejszenia się płynności w wyniku fuzji i akwizycji, przepływ gotówki netto w dziale samochodów w 2020 roku będzie mniejszy niż w roku poprzednim. Z tego powodu także płynność netto w dziale samochodów będzie niższa niż rok wcześniej. Należy się spodziewać, że ze względu na niższy zysk, stopa zwrotu z kapitału okaże się mniejsza niż w roku 2019, a także mniejsza niż oczekiwane minimalne oprocentowanie zainwestowanego kapitału w wysokości 9 procent.

Marki i obszary działalności

Od stycznia do czerwca bieżącego roku marka Volkswagen Samochody Osobowe sprzedała 1,1 (1,9) miliona samochodów, było to o 39,8 procent mniej niż przed rokiem. Wbrew temu trendowi w wypadku T-Crossa odnotowano wzrost sprzedaży, dużą popularnością cieszył się również Atlas Cross Sport. Przychody ze sprzedaży zmniejszyły się o 35,3 procent do 28,6 miliardów euro. Zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi zmalał do -1,5 (2,3) miliarda euro. Mniejsze koszty stałe i lepsza polityka cenowa nie zdołały zrównoważyć obciążeń wynikających ze zmniejszenia sprzedaży na skutek pandemii Covid-19. Zdarzenia specjalne wynikające ze sprawy związanej z silnikami Diesla wyniosły w omawianym okresie -0,6 (-0,4) miliarda euro.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku globalna sprzedaż aut marki Audi zmniejszyła się do 416.000 (632.000) sztuk. Kolejnych 271.000 (258.000) samochodów zostało sprzedanych przez chińską spółkę FAW-Volkswagen. Rosnącym popytem cieszyły się modele Q3, A6 i e-tron. Przychody ze sprzedaży zmniejszyły się do 20,5 (28,8) miliardów euro. Zysk operacyjny (w bieżącym roku przed zdarzeniami specjalnymi) wyniósł -643 miliony euro (2,3 miliardy euro). Niekorzystne skutki przyniosły mniejsza liczba sprzedanych samochodów, obciążenia wynikające z działań w zakresie zabezpieczenia surowców, niekorzystne kursy walut i wzrost wydatków na wsparcie sprzedaży. Temu trendowi przeciwdziałały zmniejszenie kosztów stałych i przeznaczonych na rozwój oraz efekty dekonsolidacji AID. W pierwszym półroczu 2020 roku ze sprawy silników Diesla wyniknęły obciążenia w wysokości -0,1 miliarda euro. W danych finansowych marki Audi zawarto dane dotyczące marek Lamborghini i Ducati. W omawianym okresie Lamborghini sprzedało 3.604 (4.710) samochodów, a Ducati 22.790 (33.315) motocykli.

Marka Skoda sprzedała w pierwszym półroczu 2020 roku 372.000 samochodów, czyli o 33,6 procent mniej niż w tym samym czasie w poprzednim roku. SUV-y Kodiaq i Karoq, a także nowe modele Scala i Kamiq cieszyły się wśród klientów szczególną popularnością. Przychody ze sprzedaży zmalały do 7,5 (10,2) miliarda euro, natomiast zysk operacyjny do 228 (824) milionów euro. Negatywne skutki spadku sprzedaży, kursów walutowych i wydatków związanych z koniecznością spełnienia ostrzejszych norm emisji nie zostały zrównoważone przez optymalizację kosztów produkcji, ani przez zmniejszenie kosztów stałych i rozwoju.

Sprzedaż samochodów marki SEAT wyniosła w omawianym okresie 197.000 egzemplarzy, co oznacza spadek o 46,9 procent w porównaniu z 2019 rokiem. Chętnie kupowane były SUV-y Arona i Ateca, a także Leon. Przychód ze sprzedaży był o 40,2 procent mniejszy niż przed rokiem i wyniósł 3,7 miliarda euro. Zysk operacyjny zmniejszył się do -271 (216) milionów euro, co było spowodowane w głównej mierze spadkiem sprzedaży wynikającym z pandemii oraz wydatkami związanymi z koniecznością spełnienia ostrzejszych norm emisji.

Marka Bentley w pierwszym półroczu bieżącego roku sprzedała 4.569 (4.670) samochodów. Przychód ze sprzedaży wzrósł na skutek atrakcyjniejszej oferty do 860 (835) milionów euro. Ze względu na wyższe odpisy oraz jednorazowe wydatki restrukturyzacyjne zysk operacyjny zmniejszył się do -99 (57) milionów euro.

Porsche wykazało od stycznia do czerwca 2020 roku globalną sprzedaż 116.000 samochodów, w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to spadek o 14,8 procent. Przychód ze sprzedaży wyniósł 11,2 (12,2) miliarda euro. Na skutek mniejszej sprzedaży oraz z powodu zwiększenia kosztów, zwłaszcza cyfryzacji i elektryfikacji, zysk operacyjny zmniejszył się do 1,1 (2,1) miliarda euro. Negatywny efekt miała też sytuacja na rynku walutowym.

Sprzedaż samochodów marki Volkswagen Samochody Dostawcze w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła na świecie 157.000 (256.000) egzemplarzy. Przychód ze sprzedaży okazał się o 34,7 procent niższy niż przed rokiem i wyniósł 4,2 miliarda euro. Zysk operacyjny zmniejszył się do -334 (506) milionów euro i został obciążony przede wszystkim przez spadek sprzedaży oraz przez obowiązujący od tego roku podatek od emisji dwutlenku węgla. Ponadto negatywny skutek miały wyższe nakłady i odpisy na nowe produkty, wzrost kosztów stałych oraz niekorzystna sytuacja walutowa, pożądane skutki przyniosły za to optymalizacja kosztów produktów i zmiany w ofercie.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku Scania Vehicles and Services odnotowała sprzedaż 31.000 (52.000) samochodów. Przychód ze sprzedaży wyniósł 5,3 (7,1) miliarda euro, zysk operacyjny zmniejszył się natomiast do 221 (828) milionów euro – spadek ten był spowodowany głównie mniejszą sprzedażą. Pozytywne efekty przyniosły za to optymalizacja oferty i niższe koszty stałe.

MAN sprzedał od stycznia do czerwca bieżącego roku 47.000 samochodów, co oznacza spadek o 34,1 procent w porównaniu z rokiem 2019. Przychód ze sprzedaży zmniejszył się do 4,7 (6,3) miliardów euro. Zysk operacyjny zmalał do -423 (248) milionów euro. Obciążeniem okazały się głównie spadek liczby sprzedanych nowych i używanych aut oraz koszty wynikające z wprowadzenia samochodów ciężarowych nowej generacji.

W ciągu sześciu miesięcy 2020 roku Power Engineering osiągnął przychód ze sprzedaży w wysokości 1,8 (1,9) miliarda euro. Zysk operacyjny zmniejszył się z powodu niższej sprzedaży i z powodu wzrostu kosztów do 21 (42) milionów euro. Pozytywny efekt przyniosły zmiany w ofercie.

W ramach działalności w obszarze finasowania, serwisu i ubezpieczeń prowadzonej przez Volkswagen Usługi Finansowe w pierwszej połowie bieżącego roku zawarto 3,4 (4,1) milionów nowych umów (-17,4 procent). 30 czerwca 2020 roku ogólna liczba kontraktów wynosiła 21,3 milionów, czyli o 0,9 procent mniej niż na koniec 2019 roku. Zysk operacyjny w ciągu pierwszych sześciu miesięcy zmniejszył się do 1,2 (1,3) miliarda euro.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się 30 września; zmiana propozycji dywidendy

Na 30 września 2020 roku Volkswagen wyznaczył nowy termin walnego zgromadzenia akcjonariuszy za rok 2019. Pierwotnie zgromadzenie miało się odbyć w maju, jednak termin został przesunięty z powodu pandemii koronawirusa. Wrześniowe zgromadzenie także nie będzie mogło się odbyć w tradycyjny sposób. Aby chronić zdrowie akcjonariuszy, pracowników i dostawców usług zostanie ono w tym roku przeprowadzone wirtualnie. Równocześnie z wyznaczeniem nowego terminu Zarząd ogłosił nową propozycję dywidendy. Koncern Volkswagen, jak inni, jest dotknięty ogromnymi skutkami jakie pandemia Covid-19 wywiera na świecie na wszystkie obszary życia społecznego i gospodarczego. Wobec zasięgu i rozmiarów tej pandemii oraz braku możliwości wiarygodnego przewidzenia jak będzie się rozwijać sytuacja, Zarząd i Rada Nadzorcza postanowiły zaproponować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 4,80 euro za akcję zwykłą i 4,86 euro z akcję uprzywilejowaną. W ten sposób Zarząd spółki zmienił propozycję dywidendy z planowanych pierwotnie za rok podatkowy 2019, 6,50 euro za akcję zwykłą i 6,56 za uprzywilejowaną. Pozostały zysk bilansowy w wysokości 855 milionów euro zostanie przeniesiony na przyszłoroczne konto. Volkswagen AG nadal podtrzymuje zamiar uzyskania wskaźnika wypłat w wysokości co najmniej 30 procent.

źródło: MotoTarget

Komentarze:

Inne artykuły w tym dziale:

Każdy kierowca prędzej czy później stanie przed wyborem ubezpieczalni samochodowej – niezależnie, czy będzie to jego pierwsza czy kolejna już firma. Różnorodność, jaka dziś obecna jest na rynku ubezpieczeniowym, sprawia, że paradoksalnie trudniej nam podjąć ostateczną decyzję. Warto jednak pamiętać o kilku rzeczach, na które warto zwracać uwagę przy wyborze nowego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Komentarzy: 0 skomentuj »

Suzuki Swift jest jednym z ambasadorów klasy B, czyli kompaktowych samochodów miejskich. Model ten bardzo zmienił się na przestrzeni ostatnich generacji, jednak wciąż utrzymuje się na czołowych pozycjach listy najchętniej kupowanych aut w swojej klasie. Jeśli myślisz, że samochody miejskie są nudne, poprawne i nie wywołują żadnych emocji, to koniecznie sprawdź wersję Suzuki Swift Sport […]

Komentarzy: 0 skomentuj »