Nasz profil na Facebook.com - polub nas

Jak zdobyć upragnione prawo jazdy kat. B

Meganews

Prawo jazdy często staje się przepustką do realizacji marzeń lub budowania kariery zawodowej. Zainteresowanie nabyciem prawa do prowadzenia pojazdów samochodowych jest na tyle ogromne, iż słusznym wydaje się rozpowszechnienie wiedzy o tym, jak zdobyć upragnione prawo jazdy kat. B?

  • Jakie dokumenty należy przygotować przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy?
  • Czy warto odbyć kurs prawa jazdy online?
  • Z czego składa się szkolenie na prawo jazdy?
  • Gdzie odbywa się egzamin na prawo jazdy?

Prawo jazdy kat. B krok po kroku 

Warunkiem sine qua non rozpoczęcia starań o uzyskanie prawa jazdy kat. B jest osiągnięcie odpowiedniego wieku.

Osoby ubiegające się o wydanie prawa jazdy kat. B powinny być pełnoletnie.

Jeśli powyższy warunek jest spełniony, można zaczynać gromadzić niezbędne dokumenty.

Krok pierwszy – dokumenty 

W pierwszej kolejności kandydat na kierowcę powinien wykonać badania lekarskie, orzekające o zdolności do prowadzenia pojazdów. To ważne, ponieważ w przypadku braku wspomnianego orzeczenia dalsze wysiłki pozbawione byłyby sensu.

Zaświadczenie o braku przeciwwskazań upoważnia kandydata na kierowcę do podjęcia starań o uzyskanie numeru PKK (Profil Kursanta Kierowcy).

Procedura odbywa się na podstawie złożonego wniosku wraz za zdjęciem aplikanta, które będzie figurowało w dokumencie poświadczającym nabycie uprawnień do prowadzenia samochodu.

Oprócz już wymienionych należy posiadać dowód osobisty oraz wniosek o wydanie prawa jazdy.

Dopełnienie powyższych formalności upoważnia kandydata do zapisania się na kurs prawa jazdy.

Krok drugi – wybór ośrodka szkoleniowego 

Kurs teoretyczny można ukończyć w zaciszu własnego domu, wykorzystując do tego celu zasoby internetu. Weryfikacja nabytej w ten sposób wiedzy odbywa się w ośrodku egzaminacyjnym.

Eksperci, między innymi także Szkoła Nauki Jazdy Tarnowskie Góry doradza: o wiele skuteczniejsza jest nauka w trybie stacjonarnym. Doświadczenie pokazuje, iż uczestnicząc w szkoleniu konwencjonalnym, przyszli kierowcy wykazują o wiele większą inwencję oraz chęć do nauki. Poza tym obecność instruktora umożliwia swobodny przepływ informacji, a także stwarza okazję do zadawania pytań w przypadku pojawiających się wątpliwości.

Szkolenie podzielone jest na dwa etapy:

  1. Zajęcia teoretyczne – 30 godzin zajęć (godziny lekcyjne trwające 45 minut);
  2. Zajęcia praktyczne – 30 godzin (60 minut).

Zajęcia praktyczne obejmują naukę wykonywania manewrów na placu manewrowym oraz jazdę po drogach publicznych z uwzględnieniem zasad przepisów drogowych. Kurs stacjonarny odbywa się w szkole nauki jazdy i kończy się egzaminem wewnętrznym, którego pomyślne zdanie uprawnia kandydata do zapisania się na egzamin państwowy.

Krok trzeci – egzamin 

Egzaminy Odbywają się w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego (WORD).

Egzaminy składają się z dwóch części:

  • Teoretycznej;
  • Praktycznej.

Dopiero zakończenie z wynikiem pozytywnym egzaminu teoretycznego uprawnia kursanta do przystąpienia do egzaminu praktycznego.

Informacja o zdaniu egzaminu państwowego zostanie przesłana do urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania kursanta. Po zdanym egzaminie kandydat na kierowcę dokonuje opłaty za wydanie prawa jazdy kat. B.

Należy pamiętać, iż fakt pomyślnego zakończenia egzaminu państwowego w żadnym wypadku nie upoważnia do zasiadania za kierownicą pojazdu samochodowego.

Jak długo trzeba czekać na wydanie prawa jazdy kat. B?

Kierowca musi posiadać ważny dokument potwierdzający jego uprawnienia. Innymi słowy, po zdanym egzaminie trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Termin wydania stosownego dokumentu mieści się w zakresie od 9 dni do 2 miesięcy. Rozbieżność wynika z okoliczności dotyczących wpłaty za wydanie dokumentu lub sytuacji prawnej osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii B.

Komentarze:

Inne artykuły w tym dziale: